tirsdag den 17. august 2010

Politikernes xenomani bliver danskernes død!

 Billedet: Typisk eksempel på politikernes leflen for de fremmede

Lyden fra udrykningskøretøjer, må vi finde os i — dette stiller de færreste spørgsmålstegn ved. Denne larm defineres af Miljøstyrelsen som „samfundsaccepteret støj“, hvilket vel er til at forstå al den stund, at vi alle kan få brug for en ambulance, en brandbil eller andet, hvis uheldet er ude.

For nylig er det dog kommet frem, at Miljøstyrelsens tolkning af samfundsaccepteret støj er noget bredere end som så. Udover det førnævnte, og at vi også må finde os i lyden fra kirkeklokker — så skal vi nu også til at finde os i lyden af muhamedansk bønindkaldelse fra minareterne på de mange moskéer, der er ved at dukke op rundt omkring i landet. Således kan mange danskere altså givetvis snart vågne op og på andre måder blive forstyrret i sin dagligdag af brægende muhamedanere. Den første bønindkaldelse er ved solopgang, hvilket f.eks. kan være kl. 4 om natten. Den første indkaldelse vil så være én ud af i alt 5 bønindkaldelser dagligt.

En meningsmåling som Rambøll og Analyse Danmark har foretaget for Jyllands-Posten viser, at 54,9 procent af danskerne i nogen eller i høj grad mener, at islams tilstedeværelse i Danmark er et problem for sammenhængskraften i Danmark. Dette hænger dog meget dårligt sammen med, at Miljøstyrelsen få dage før offentliggørelsen af denne meningsmåling altså har kategoriseret muhamedansk bønindkaldelse som „samfundsaccepteret støj“. For hvis samfundet, som er menneskene, mener, at islam er et skadeligt fænomen i Danmark, så er der vel næppe heller flertal for muhamedansk støj og propaganda.

Andre skadelige elementer?

Udover de 54,9 procent af danskerne, som mener, at islam er skadeligt, så mener 42,4 procent, at indvandringen er et negativt fænomen. Dette undrer Lektor Jens Peter Frølund Thomsen fra Aarhus Universitet, der har forsket i forholdet mellem danskere og indvandrere. Han mener, at det burde forholde sig anderledes, når flere af indvandrene, som han påstår, har fået arbejde og når politikerne har bremset tilstrømningen. Men for at tage det sidste først, så oplevede vi jo i 2008 den størst, dokumenterede indvandring i Danmarkshistorien. Så tilstrømningen er ikke bremset. Tværtimod. For det andet, så har undersøgelser vist, at en ikke-vestlig indvandrer koster det danske samfund 29.598 kroner årligt. Om nogle af dem så har arbejde eller ej, så er de samlet set et økonomisk passiv. Derudover er der jo naturligvis også mange principielle grunde til at være modstander af indvandringen. Eksempelvis er der jo spørgsmålet om at være herre i eget hus. Som Miljøstyrelsens tolkning af „samfundsaccepteret støj“ viser, så påvirker de fremmedes indtrængen i Danmark os lovgivningsmæssigt og kulturelt. Spørgsmålet om det danske folk skal have en fremtid er også væsentligt. Fortsætter indvandringen ufortrødent vil det danske folk i løbet af få årtier være en minoritet i eget land. Bliver det danske folk en minoritet må man også forvente en kulturel ændring og et organisatorisk, teknologisk og økonomisk spejlbillede af de lande, hvor den kommende majoritet, indvandrene, kommer fra.

Hvad Lektor Jens Peter Frølund Thomsen kalder „halvdelen af danskernes indædte aversion mod indvandring“ synes derimod at være sund fornuft, der trods alt kan vinde en smule indpas på trods af de systemstyrede mediers forherligelse af de fremmede og politikernes propagandaspind om, at integration er vejen frem. Var det derimod en „indædt aversion mod indvandringen“ som halvdelen af den danske befolkning havde, hvad jeg vil være den første til at hilse velkommen, så var danskerne gået til modstand — og så havde vi forlængst fået smidt de fremmede ud af vort land.

Systemets xenomani

I Fagbladet 3F nr. 10 2010 er der en notits, hvor der står, at det fra 1. august har været gratis for alle indvandrere at deltage i kommunale danskkurser. Da jeg for et par dage siden besøgte mit lokale bibliotek så jeg den plakat, som der øverst er et billede af, hvor der henvises til, at der på stedet ydes råd og vejledning om „muligheder, pligter og rettigheder i Danmark — på en række indvandrersprog“. For nylig har Københavns Politi sammen med Institut for Menneskerettigheder og Københavns samt Frederiksberg Kommune lanceret en kampagne, der sætter fokus på hadforbrydelser — overfald, tilråb eller lignende, der er motiveret af ofrets baggrund, hvad enten det drejer sig om politisk, etnisk, religiøs eller seksuel baggrund. Dette fokus skyldes, at initiativtagerne ikke mener, at der begås nok hadforbrydelser i Danmark — forstået på den måde, at de under 100 anmeldelser om såkaldte hadforbrydelser, der indgives om året ikke står mål med det antal, der ifølge initiativtagernes lommeteori bliver begået. I år har Århus, til en pris af næsten 2 millioner kroner, givet en neger fra Zimbabwe asyl, kost og logi under dække af at stå vagt om ytringsfriheden, selvom de har ignoreret de 108.562 politiske domme, der i følge det tyske, nationale oppositionsblad HNG Nachrichten, er afsagt i BDR-regimet de sidste 12 år.

Alle disse tiltag har det tilfælles, at de værner om de fremmedes rettigheder. Udover at man fra systemets side smider uforholdsmæssigt mange penge efter de fremmede, som alligevel er et passiv for os, såvel økonomisk som menneskeligt, så viser disse tiltag, der er få nævnte af mange, at systemet lider af en slem form for xenomania. De elsker simpelthen det fremmede og vil gøre alt for, at det vinder tilpas i Danmark.

Integrationen bliver det danske folks endeligt


Vi har et Integrationsministerium, der med rette kan kaldes et Befolkningsudskiftningsministerium, da målet med integration er en udskiftning af den danske befolkning — med tiltag som ovenstående. Integration betyder at lukke fremmede ind i vores samfund, i vores samling af individer. Dette vil, når der er tale om personer, der tilhører en anden race end vor egen, forårsage en befolkningsudskiftning, som en naturlig konsekvens. Selv en indvandrer vil, blandet op med os, have en genetisk betydning — om ikke andet, så i hvert fald i et par generationer. Men med det urovækkende antal fremmede, der er i landet i dag, så vil betydningen ved blandingen være af overordentlig, genetisk betydning. Integrationen skal tilpasse de fremmede til os — de skal blendes ind, altså blandes. Derfor er integration befolkningsudskiftning; integration er folkemord! Det ligger jo også i ordet „ny-dansker“. De fremmede og de raceblandede (som også er fremmede for os) er de nye danskere. De gamle er kasseret og vil nu langsomt — men sikkert — blive sorteret fra.

Derfor er danskernes kamp hård, især set i lyset af, at vore „egne“ kæmper imod os. De som skulle være folkets repræsentanter er xenomanerne på Christiansborg! I disse vanvidstider har reelt tankegods svære betingelser. Derfor skal man, som en del af de 42,4 procent af danskerne ikke regne med at blive hørt. Tværtimod. Kald blot demokratiet et folkestyre, men folket har styret solgt for længst.

Lyden af den brægende muhamedaner, der udgyder sin „samfundsaccepterede støj“, er altså ikke bare lyden af islam. Det er systemets xenomani i lydform - et skridt nærmere den totale befolkningsudskiftning!

Kilder:

Jyllands-Posten: Frit slag for moské-støj »
Jyllands-Posten: Indvandring og islam splitter danskerne »
Berlingske Tidende: Vestlige indvandrere bidrager mest  »
Fagbladet 3F  »
Kampagnen Stop Hadforbrydelser »

6 kommentarer:

 1. Hej Daniel ligger du inde med information der kan dokumentere og påvise at den hvide race er overlegen fx har en højere intelligenskvotient end den sorte? og at dette skyldes racen og dens genetiske arvemasse og ikke fx social ulighed, racisme eller anden forskelsbehandling der vil kunne have negativ indvirkning på en persons IQ`s udvikling her på jorden?

  Har før bemærket at du henviser til bøger der dokumentere at vi her i vesten ligger inde med en højere IQ end fx Afrika og at du sætter spørgsmålstegn ved Afrikas fattigdom set i forhold til deres natur-ressourcer. Men finder ingen kilder eller undersøgelser her eller inde på www.dnsb.info der direkte kan påvise den teori som din ideologi bygger på? Finder kun undersøgelser der dokumenterer (forskelle) men hvad der skyldes disse er jo det interessante :)

  SvarSlet
 2. Det vil da kun være en lettelse for Jordens øvrige beboere, hvis her slet ingen grisefarvede blåøjede danskere er på kloden, til at ødelægge klima og miljø (ikke mindst det psykiske) for Jordens andre mennesker, dyr og planter.

  Det er straks meget værre at xenofobi truer med at blive hele klodens undergang, fordi den xenofobi også rammer de uskyldige mennesker, dyr og planter.

  SvarSlet
 3. Anarki eller kaos! spurgte lidt ind til: "information der kan dokumentere og påvise at den hvide race er overlegen fx har en højere intelligenskvotient end den sorte?"

  hvis en ellers udenforstående hyppig læser af denne ellers så fine hjemmeside må komme med tilføjelser herom, tillader jeg mig at vedlægge den efterspurgte dokumentation, da andre jo helt sikker har travlt med andre måske vigtigere ting end lige at svare om allerede udmærkede dokumenterede fakta på denne blog...

  hertil findes der et utal af undersøgelser, hvis ellers man bare gider at sætte sig lidt ind i allerede foretagne test´s på dette område!

  Professor Shui har kritisk gennemgået 380 undersøgelser,som benytter ca. 60 ulige intelligenstest´s, som omfatter et tidsrum af 53 år i tidsrummet imellem 1930 og 1966.

  De vigtigste resultater af disse test´s kan sammenfattes således:

  IQ´en til en gennemsnits Amerikansk negroid ligger mellem 15 og 20 point under IQ´en til en gennemsnits Amerikansk hvid Amerikaner.

  Negroiderne overlapper den hvide med mellem 10 og 15 procent.

  Lighed mellem grupperne betyder en overlapning på 50 procent.

  Forholdsvis 6 gange så mange hvide som farvede, når en IQ på over 139.. Forholdsvis 6 gange så mange negroide som hvide har en IQ på under 70.

  Forskellene mellem negroide og hvide optræder sammen med hvilke typer af intelligens, individuelle eller i gruppetest´s, verbale eller nonverbale, med eller uden reference til kulturbaggrunden som benyttes.

  De største forskelle fremkommer ved test´s af mere abstrakt karakter.
  Forskellene mellem negroide og hvide ved intelligenstest´s ydelser tiltager ved øget alder.

  Store tydelige forskelle ved intelligenstest´s ydelser fastslås også, når det socio-økonomiske miljø er lig for begge grupper.

  Forskellene mellem negroide og hvide, er konstante i hele den 44 års periode, som undersøgelserne omfatter, til trods for bedringen i negroidernes sociale og økonomiske situation. Dette har også inde båret en relativ bedring i forhold til de hvides situation.

  SvarSlet
 4. Dozeking har du et link til noget ordentlig information så vi ikke skal nøjes med dine løse rygter?

  Jeg går ud fra at den omtalte professor ikke hedder Feng til fornavn. Feng Shui er det eneste jeg kan finde, når jeg søger på Professor Shui, fordi jeg ikke kender hans eller hendes fornavn, universitet eller fagområde.

  Det er vel ikke en professor i kinesisk boligindretning du fortæller en røverhistorie om?

  SvarSlet
 5. Tjek eventuelt dette ældre indlæg, og dets kilder.

  http://daniel-carlsen.blogspot.com/2010/08/det-multietniske-samfund.html

  SvarSlet
 6. I don't need studies to show me blacks are stupid and violent. All I need to do is look out the window.

  Funny how people accept genetics when it comes to many things, but, just not when the results seem poor.

  SvarSlet