mandag den 20. september 2010

Dansk Folkeparti pacificerer indvandrermodstanden!


 Pia K's idol — en neger

Da Dansk Folkeparti afholdte årsmøde i Herning for nylig kom der flere ting frem, som kan være interessante for den DF-vælger, der måske stadig, noget naivt, tror på løgnen om „den stramme udlændingepolitik”. Til mødet var somalieren Ayaan Hirsi Ali inviteret som gæstetaler.

Pia forbarmer sig over sit somaliske idol

Hirsi Ali følte sig, måske berettiget, på hjemmebane til DF's årsmøde. Dette kom til udtryk, da hun valgte at kommentere på Dansk Folkepartis vælgertækkende løfte om at ville stoppe al ikke-vestlig indvandring. Dette brød hun sig selvsagt ikke om, da hun, som hun selv påpegede, er en ikke-vestlig indvandrer.

Efter årsmødets afslutning blev partiformand Pia Kjærsgaard interviewet af TV2's politiske kommentator, Henrik Qvortrup. Her henviste han til, hvad Hirsi Ali havde sagt og sammenholdte det med Pia Kjærsgaards tidligere udtalelse om, at hun betragter somalieren som sit idol. Pia fastholdte, at Hirsi Ali er hendes idol og forklarede, at hun ikke mener, at der er regler uden undtagelser. Uddybende forklarede hun, at personer som Hirsi Ali hjertens gerne måtte komme til Danmark, selvom de kommer fra ikke-vestlige lande. En nærmere definition på, hvilke ikke-vestlige indvandrere, der godt må komme til Danmark kom partiformanden dog ikke med. Men med dette ligger det altså helt klart, at DF's bebudede stop for al ikke-vestlig indvandring er et tomt løfte. Det er en direkte løgn, der skal være med til at give danskerne et billede af Dansk Folkeparti som fortroppen i kampen mod masseindvandringen. Men et sådant billede er en illusion.

Pacificeringen af en ægte modstand

Denne illusion er delvist skabt af Dansk Folkeparti selv, men også af andre politiske partier, pressen og andre af det multietniske samfunds vagthunde. Men hvorfor?

Ser man på det netop overståede svenske valg, hvor de udskældte Sverigedemokraterne (SD) opnåede valg, så ser man her samme tendens. Der skabes et tabu omkring et harmløst parti, der helt på linje med Dansk Folkeparti ønsker et multietnisk samfund. Men dette tabu gør, at menigmand vil føle, at en stemme på SD (eller DF for den sags skyld) er et radikalt træk. Menigmand vil føle, at hans stemme vil gøre en forskel — og så længe han føler det, så forholder han sig ellers passivt. For han har jo gjort sit, ikke?

På den måde kommer alle de indvandrermodstandere, der stemmer på disse partier, helt ufrivilligt til at gå indvandrervennernes ærinde. Dette gør de, da hverken SD eller DF fører (eller har tænkt sig at føre) andet end symbolpolitik. De vil sende nogle signaler til vælgerne om, at de gør noget for at bremse den multietniske udvikling. I virkeligheden gør de dog ingenting andet end at prøve at pacificere den indvandrermodstand som spirer op i hele Europa, alt imens de lader vore nationer blive fyldt op med fremmede.

Dansk Folkepartis sande ansigt

Som det fremgår ovenfor, så er Dansk Folkeparti ikke, hvad de udgiver sig for at være. Men hvis man tror, at de blot har et par skønhedsfejl, så tager man grueligt fejl. I en artikel i Kristeligt Dagblad i juli 2009 hilser Pia Kjærsgaard masseindvandringen velkommen med en fræk hentydning til, at det danske folks arvemasse er en ligegyldighed. I april 2009 giver en anden fra DF's partitop, EU-parlamentsmedlemmet Morten Messerschmidt, i et videointerview med TV46 udtryk for præcis det samme; at det danske folks arvemasse er ligegyldigt, og at det er fint og endda fornuftigt, at det vælter ind med racefremmede indvandrere.
Partitoppen synger altså enstemmigt det danske folk i graven. Dette er, i modsætning til så meget andet de siger, ikke tomme ord. Ifølge Danmarks Statistik så oplevede vi nemlig den størst, dokumenterede indvandring i Danmarkshistorien i 2008. Dette skete med Dansk Folkepartis velsignelse, al den stund, at de sagtens kunne have væltet regeringen på dette spørgsmål, hvis viljen var der.

Dansk Folkeparti er med andre ord ikke en del af indvandrermodstanden, men derimod kilden til pacificeringen af denne. De stiller guld og grønne skove i udsigt, men giver os kun et bundløst mudderhul. En radikal modstand mod det multietniske samfund er påkrævet, hvis dette skal bringes til sit ophør — og en sådan finder du ikke i Dansk Folkeparti!

Kilder:

Danmarks Statistik: Rekordstor indvandring i 2008 »
Ingen kommentarer:

Send en kommentar