søndag den 3. oktober 2010

Racisme — en naturlig forsvarsmekanisme

Racebevidsthed er menneskets forsvarsmekanisme imod raceblandingen - noget helt naturligt!


Vi bliver fortalt i folkeskolen, på gymnasiet, af politikerne og i systempressen, at racisme er afskyeligt, ondt - ja, endda en forbrydelse. Det at tale om race i det hele taget er blevet et tabu i dag - og gør man det alligevel, så skal det være på baggrund af en kamp mod racismen.

Er vi født som racister?

I uge 38 var der i Weekendavisen en artikel med overskriften „Er vi født som racister?”. Denne artikel tager udgangspunkt i en nylig bogudgivelse fra University of California at Berkeley. Titlen på bogen er som artiklens overskrift „Are We Born Racist?”.

Grunden til denne noget usædvanlige titel skyldes mere eller mindre ny forskning, der viser, at vi mennesker instinktivt er på vagt overfor, og ser skævt til folk, der tilhører en anden race end vor egen. Da det er instinktivt har det naturligvis en videnskabelig forklaring.

Når vi ser en racefremmed person aktiveres den del af hjernen, der kaldes amygdala ‒ eller på dansk; mandelkernen. Den tilhører det limbiske system, som bl.a. er med til at påvirke vore følelser og vores instinktive adfærd. Amygdala i særdeleshed håndterer bl.a. frygt og forsvarsmekanismer.

Når mandelkernen aktiveres er vi altså i en forsvarsposition ganske instinktivt. Når dette sker ved mødet med en racefremmed har det naturligvis en årsag, ligesom de fleste af naturens undere har det. Når vi træder i forsvarsposition overfor et rovdyr skyldes det den umiddelbare trussel som denne udgør for vores liv og førlighed. Når vi gør det samme overfor eksempelvis en neger, så skyldes det jo ikke, at vi er bange for at blive spist af denne. Dog er det stadig et forsvar for vort liv og førlighed, blot sat i et større perspektiv. I denne situation er vi måske ikke udsat for en umiddelbar trussel for os selv som individer. Men  for vort folk udgør de racefremmede til hver en tid en trussel, da vi, som en homegen befolkningssammensætning, ikke kan tillade fremmede i vor samling af individer, hvis vi vil bevare, vedligeholde og styrke vort folk i en positiv udvikling ‒ og hvis vi i det hele taget vil tage vare om vor folkesundhed. Derfor er vores hjerne på vagt overfor fremmede ‒ og derfor aktiveres en forsvarsmekanisme, som resulterer i det, som vi i dag kender som racisme, hvad end det være sig sagt eller usagt. For undersøgelser viser nemlig, at selv de mest tolerante anti-racister påvirkes af deres instinkter ‒ og reagerer på dem.

Ikke alle mennesker reagerer lige kraftigt på de fremmedes tilstedeværelse, men man kan blive ekstremt påvirket alene ved synet af en fremmed i det lokale supermarked. Kroppen vil udsende stresshormoner, hjertet vil pumpe hurtigere og blodkarrene vil snøre sig sammen.

Når vores instinkter undertrykkes

Undersøgelsen viser dog også, at vore dybtfølte instinkter kan undertrykkes. Dette kan naturligvis ikke komme som nogen overraskelse for nogen i og med, at vi går op og ned af hinanden i nutidens multietniske samfund uden der endnu har været en massakre. Undertrykkelsen sker simpelthen ved, at vore instinkter er blevet til en forbrydelse ‒ og alene det at fortælle om, hvad man føler omkring de fremmedes tilstedeværelse her i landet er et tabu. Man skal simpelthen efterplapre den politiske korrekthed, som instinktivt byder os imod.

Denne undertrykkelse af vore instinkter, dybtfølte og biologiske holdninger til de fremmedes tilstedeværelse blandt os resulterer da også i, at de der særligt påvirkes af stresssymptomer ved synet af en racefremmed har større sandsynlighed for at få hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, kræft og type2-diabetes, hvis de dagligt omgås fremmede.

Vi bliver altså i højere grad udsat for sygdomme, som en konsekvens af den undertrykkelse som vi af de „demokratiske” systemer bliver udsat for. Men det er jo ikke den eneste konsekvens herved. Instinkterne såvel som konsekvenserne ved at undertrykke disse er påvist gennem studier, hvilket altså gør det krystalklart, at det vi kender som racisme er en forsvarsmekanisme imod det fremmede, som er en trussel for vort samfund.

Selv med sænkede parader siger vi fra

Når en forsvarsmekanisme på den måde bliver undertrykt, så kommer vi til at stå med paraderne nede. Vi er altså ikke længere i stand til at forsvare os selv imod det, som den pågældende forsvarsmekanisme er et værn imod. I dette tilfælde drejer det sig om raceblandingen. Andre undersøgelser viser dog, at det ikke umiddelbart er så let at undertrykke disse instinkter i og med, at raceblandede parforhold er meget sjældent set i forhold til det antal fremmede, der opholder sig her i landet. En konkret undersøgelse om emnet foretaget af Zapera for MetroXpress i starten af år 2009 viste, at kun 2 pct. af den danske befolkning befinder sig i et raceblandet parforhold. Den tolerance, som de anti-danske politikere prøver at plante har altså ikke vundet indpas. Ganske givet pga. vores biologiske afstandtagen fra de fremmede. Desværre må vi dog erkende, at der er en tolerancetendens. Hele 69 pct. foregiver i hvert fald, at de godt kunne danne parforhold med en racefremmed person, mens 17 pct. siger „måske”. Kun 8 pct. afviser at ville danne par med en racefremmed.

Den nødvendige kamp for overlevelse

Det man dog må konkludere er, at vores biologiske forsvarsmekanisme holder os fra raceblandingen. Men vi må også med gru konstatere, at der er stærke kræfter, der kæmper for at få os til at handle imod vores natur og dermed opgive den evige kamp for overlevelse. Som en mand, der prøver at lokke en, der er ved at drukne til at blive under vandet, så har systemet, der prøver at lokke det danske folk til at grave sin egen grav, også svære vilkår. Vores selvopholdelsesdrift kæmper imod. Men at tro, at selvopholdelsesdriften i hvert individ alene kan værne imod systemets indoktrinering om lykken ved raceblandingen vil være noget naivt. Den selvopholdelsesdrift som vi besidder hver især må vi omsætte til ord og handling. De kræfter, der kæmper for det danske folks undergang er magtfulde ‒ og det er derfor, at DNSB's virke som en revolutionær organisation ikke bare er vigtigt. Vort virke er livsnødvendigt!

Kilder:
Weekendavisen: „Er vi født som racister?” (Ikke længere online)

10 kommentarer:

 1. Instinktet, som gør os vagtsomme og agtpågivende ved synet af en potentiel fare, aktiveres ved mødet med noget fremmed. Så langt har Daniel Carlsen da ret. Men at hævde, at den instinktive vagtsomhed kører permanent på højtryk ved tilstedeværelsen af fx farvede i vores nærhed, er forkert. Og at instinktet kører på højtryk ved tilstedeværelsen af fx farvede som en biologisk beskyttelse mod raceblanding er decideret noget vås - om end noget dygtigt præsenteret vås, idet argumenterne, der leder fra ene til det andet, ved første øjekast kan synes valide.

  Instinktet gør os vagtsomme over for det ukendte, men når vi finder ud af, at det ukendte ikke er farligt, ophører vagtsomheden. Man bliver ikke ved med at være nervøs og på vagt i forhold til potentielle farer, der viser sig ikke at være farer i virkeligheden. Individet lærer af sine erfaringer. Fx bliver man ikke bange, når solen går ned - man forventer ikke, at lyset er forsvundet for altid, fordi erfaringen viser, at det til dato aldrig har svigtet, at solen står op igen næste morgen.

  At tage udgangspunkt i et biologisk overlevelsesinstinkt og ende med at tage det til indtægt for den nazistiske ideologi er en imponerende retorisk bedrift, men det gør ikke indholdet spor sandere. Egentlig ville det være skønt, hvis Daniel Carlsen ville stille sine kompetencer i en lidt bedre sags tjeneste.

  SvarSlet
 2. Det er vist meget begrænsede kompetencer den unge Carlsen besidder.
  Ja ja - han er i stand til at formulere sin vrede, men uden evnen til at gennemskue pseudovidenskabeligt nazipjat ender det jo bare med.. ja vred pladder.
  Hvem er det, Daniel Carlsen, der prøver at tvinge os til at blande racer? Hvad er det for et dansk folk, du kæmper for at forsvare? Kan du bevise din danskhed helt tilbage til (den fra Sverige indvandrede stamme) danerne?
  Du er en historieløs, bagklog møgunge, der i de desillusionerede og åndeligt fattige har fundet et publikum, der gider at lytte.

  Martin

  SvarSlet
 3. Daniel Carlsens teknik er at tage en videnskabelig teori, og derefter fortolke den ensidigt som argument for sit nazistiske nonsens. Han undlader fuldstændig at nævne, at de naturlige forsvarsmekanismer sættes ud af kraft, når vi (efter meget kort tid) finder ud af at det fremmede ikke er farligt. Der findes utallige eksempler i verdenshistorien på at folk af forskellig oprindelse, hudfarve og kulturelle baggrund sagtens kan finde ud af at leve harmonisk sammen.

  SvarSlet
 4. det er så forkert som noget kan være...hvis alle mennesker blandede sig med hinanden på kryds og tværs ville der med tiden slet ikke findes såkaldte racer....racer er indavl...hr.CARLSEN- VED AT BLIVE VED MED AT AVLE MED SINE EGNE...forbliver der racer..men modsat vil din teori om racer ikke holde en milimeter.

  SvarSlet
 5. hvilken race har mest ret til at regere jorden..? den hvide..? og det tror du at den "mørke race" bare vil acceptere i stilhed...vågn dog op...hvis racer skal til at kæmpe om racernes "overlegenhed" vil der blive blod til knæene......

  SvarSlet
 6. Ole,

  Kom gerne med eksempler fra verdenshistorien, hvor forskellige racer har levet sammen i harmoni.

  Desuden er det decideret forkert, når du påstår, at jeg ikke skriver, at vores forsvarsmekanisme kan blive sat ud af kraft. Jeg henviser netop til, at den kan undertrykkes - og bliver det!

  Caroline,

  Jeg kunne meget vel skrive det samme til dig. Men derudover vil jeg gerne tilføje, at det giver den allerbedste mening at bruge biologi som argument for nationalsocialismen.

  SvarSlet
 7. Hej Daniel

  Biologi er jo en videnskab, hvor det i sagens natur er muligt at føre videnskabeligt bevis.

  Du har ret i, at nazismen baserer sig på nogle antagelser, der låner fra biologien. Den låner også fra historien, frygten og farveskalaen. Alligevel er den historieløs, ufarlig og grå.

  Du er meget velkommen til at dokumentere den biologiske forskel på jøder, jyder og arabere.

  Jeg tror, det bliver svært. På samme måde er det vist umådeligt svært at føre bevis for, at en mulat biologisk set er et svagere individ end en hvid eller sort.

  Den forsvarsmekanisme, du mener, undertrykkes, undertrykkes netop ikke. Det er der ikke behov for, da den, som Ole skriver, sættes ud af kraft, når den ikke længere er nødvendig.

  Selvfølgelig kan forskellige racer leve sammen i harmoni - I påpeger selv, at de ret ofte går i seng sammen.

  Jeg forestiller mig desuden, at det nok hang nogenlunde sådan sammen, da Adolf H's slægt anlagde deres mørke hår..

  Når det drejer sig om et helt samfund, kræver det selvfølgelig lidt mere, at favne forskellighed - men erfaringen siger jo - med tanke på både WW2 og den nuværende situation i Vesten, at det først er, når befolkningsgrupper er samlet i ghettoer, at harmonien for alvor brydes...

  Jeg vil igen, lille Daniel, understrege, at jeg finder dine påstande yderst udokumenterede, dine argumenter infantile og din viden om historie skræmmende mangelfuld.

  Martin

  SvarSlet
 8. Jeg er enig med Daniel!
  Vi er alle på vagt overfor det ukendte, det er vi altid! finder vi ud af at faren ikke er farlig, så ophøre vores vagt overfor dette individ men ikke generelt til alle farvede.
  I skole perspektiv ophøre vagten hurtigt når man lære en neger at kende, men ikke hos dem man ikke kender< jeg kender det selv!
  så på den måde vil jeg hellere give Daniel ret!
  Jeg mener stadig at det er etnisk og kulturelt ødelægende at blande racerne!

  SvarSlet
 9. Heldigvis er vi da blevet civiliseret nok til at komme over dette vanvid, og har godt forstået and forskellen slet ikke er så stor, og at man sagtens kan leve tæt sammen...

  SvarSlet
 10. Hej
  Du er et sygt, sygt menneske. Dine raceideer er fucked up. Du må være skizofren. Søg hjælp, jeg er bekymret for dig, knægt. Jeg siger det her som en ven. Ok?

  SvarSlet