torsdag den 12. august 2010

Det multietniske samfund

 Billede: Danmark om hundrede år?

Danmark er blevet et indvandrerland - et multietnisk samfund. Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelser er der 366.032 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Danmark. Alle disse er racefremmede - altså tilhører de ikke den hvide race. Men dette er ikke en total opgørelse over det samlede antal racefremmede, der er bosat i Danmark. Langtfra. Ifølge Danmarks Statistiks definition er en indvandrer født i udlandet og en efterkommer er født i Danmark af indvandrere, der ikke har fået dansk statsborgerskab. Får en af forældrene statsborgerskab er efterkommeren ikke længere efterkommer, men dansker jævnfør Danmarks Statistiks definition. Racefremmede børn, der er adopteret til Danmark bliver heller ikke medregnet. Enhver indvandrer fra et andet EU-land er heller ikke inkluderet - heller ikke, hvis personen har mellemøstlig, afrikansk eller anden fremmed oprindelse. Sigøjnere, muslimer, negere og andre, der indvandrer fra EU er altså ikke talt med. I den forbindelse skal det nævnes at stort set samtlige sigøjnere er EU-borgere. Illegale indvandrere, der har udnyttet den åbne grænse, er naturligvis heller ikke medtaget i opgørelsen. Således er der et meget stort hul i statistikken. Tallet på 366.032 som Danmarks Statistik har optalt har altså ikke megen realisme over sig. Et forsigtigt bud på, at der er det dobbelte antal fremmede her i landet vil nok komme en del tættere på sandheden end det andet, omend det altså er et forsigtigt og lavt sat bud.

Okay, så har vi mange udlændinge - og hvad så?

Kvalitet kontra kvantitet

"Det samfund, der skal komme er først og fremmest det menneske, der skal komme. Selvom der gives et samfund en fuldkommen forfatning, hjælper det ikke synderligt, hvis menneskene som samfundet består af har en slet kvalitet. Alle politiske partier er overfladiske. Det gælder både liberale og konservative, socialistiske, kommunistiske og fascistiske. De beskæftiger sig nemlig kun med det ydre, sociale ordninger om dette eller hint. Men de har forsømt det vigtigste: Mennesket. Det er kvantiteten, der interesserer politikerne - ikke kvaliteten."

Således skrev juristen Frederik Vinding Kruse i sit værk "Det kommende samfund", der blev udgivet i 1944. Selvom værket er omtrent 70 år gammelt, så virker det næsten som om det blev udgivet i går, pga. den slående aktualitet.

I den 12. udgave af Nudansk Ordbog fra Politikens Forlag, står der, at et samfund er en "sammenslutning af individer", og at det danske samfund er "alle Danmarks indbyggere". Altså har Vinding Kruse ret når han skriver, at det samfund, der skal komme, først og fremmest er det menneske, der skal komme: Fordi samfundet ér menneskene!

Af denne grund er det vigtigt at beskæftige sig med mennesket og dets kvalitet. Det som Vinding Kruse dengang i 1944 påpegede, at politikerne havde forsømt - og dengang som nu er situationen den samme: Det er kvantiteten og ikke kvaliteten som interesserer politikerne. Derfor har vi så mange indvandrere den dag i dag; fordi politikerne ikke interesserer sig for den menneskelige kvalitet, men faktisk mener, at en dansker sagtens kan erstattes af en somalier uden det betyder noget.

Den naturlige forskel


Er danskerne så bedre end alle andre, vil du måske spørge? Dette kan ikke besvares med et ja eller et nej. Men én ting er sikkert; vi adskiller os fra andre. Ikke fra svenskere og nordmænd. Her er der kun mindre kulturelle forskelle, der adskiller os. Nej, det er ikke dem det drejer sig om. Vi skiller os ud fra de racefremmede. Fra negrene, araberne, asiaterne, osv..

Studier i sammenhængen mellem race og intelligens har påvist, at personer, der tilhører samfund, hvor intelligenskvotienten er lav sammenlignet med vestlige standarder, ikke får en meget højere intelligenskvotient - ej heller efter generationer i den vestlige civilisation og kultur. Den forandring der sker er nærmest ligegyldig, og den når da slet ikke op på sammenligningsgrundlag med vestlige menneskers standarder. Derfor må konklusionen være, at den genetiske arv er den vigtigste forudsætning for ens intelligens, mens miljøet dog påvirker, men altså i mindre grad.

Integration virker ikke

Altså er integration som middel til at løse det multietniske samfundsdilemma et helt forkert værktøj. Ganske enkelt fordi det ikke er muligt at integrere personer, der tilhører en anden race end vor egen, da sådanne personer tænker anderledes, handler anderledes - ganske enkelt fordi de ér anderledes.

Vil man skabe et godt samfund, må man have gode mennesker. Mennesker, der lever i harmoni med dem selv. Dette får man ikke ved at integrere racefremmede personer og dermed lukke dem ind i vort samfund - i vores samling af individer. Som det er påvist, så vil negere fra Ekvatorial Guinea, hvor gennemsnits-intelligenskvotienten er 59, ikke få en IK på 100 ved at flytte til Europa. Derfor vil denne indvandring være direkte landsskadelig. Men der findes selvfølgelig også afvigere blandt de mennesker, der tilhører de folk, der har en lav gennemsnits-IK. Måske er det muligt at finde en neger, der har en ligeså høj IK som en gennemsnitseuropæer? Måske. Men i givet fald er det, som denne kan bidrage med til vort samfund alligevel begrænset. Desuden vil det være en slags omvendt ulandshjælp, hvor man dræner de dårligst stillede samfund for de bedste individer de kan frembringe. En intelligent neger vil til enhver tid kunne bidrage med mere i Afrika end han ville kunne i Europa - og afrikanerne har brug for denne neger. Det har vi ikke.

Et godt samfund må som sagt også have mennesker, der lever i harmoni med sig selv og hinanden. Men er det muligt i et multietnisk samfund? Hvor end vi kigger hen, så er multietniske samfund ulykkelige. Palæstina, Afghanistan, Sydafrika, Amerika og jeg kunne blive ved. I disse lande har der været forfærdelige uroligheder, borgerkrige pga. den multietniske samfundsorden. Er det noget, der er værd at tilstræbe?

Det kommende samfund?


Der findes ingen gode argumenter for den racefremmede indvandring. Tværtimod. Hvis vi lader den stå til vil vi give samfund videre til vores børn og børnebørn, der er plaget af kriminalitet, uro, teknologisk og økonomisk tilbagegang og på alle mulige måder vil vi sælge fremtiden for enkelte generationers vanvid. Vort folk er ved at uddø, pga. den massive indvandring og danskernes lave fødselsrate. Om ganske få årtier vil danskerne være en minoritet i eget land. Dette er et uomtvisteligt faktum. Derfor er Dansk Folkepartis vælgertækkende forslag om et indvandrerstop fra ikke-vestlige lande slet ikke nok. Hjemsendelser af dem, der allerede tager ophold her er også nødvendigt. Kald det blot radikalt eller ekstremt. Jeg kalder det nødvendigt.

Kilder:

The Heritability of World IQ Differences »

The Bell Curve »

Danmarks Statistik »

N.B.: Kildelisten er ikke komplet, men vejledende.

6 kommentarer:

 1. Hej Daniel.

  En stor del af dit indlæg er baseret på John Phillipe Rushtons teorier om raceforskelle i især intelligens som han blandt andet har givet til kende i værket "Race, Evolution and Behavior". Selvom Rushton er højest respekteret for andre undersøgelser, er ovennævnte værk blevet stemplet som racistisk propaganda af en lang række forskere, journalister og organisationer. Det synes jeg du burde nævne i indlægget. Du kunne eventuelt bruge en mere troværdig kilde, så indlægget kunne få en vis substans.

  SvarSlet
 2. Som tillæg til Mikael "Nice"s indlæg er her kildeanvisninger til noget af kritikken mod Rushton:
  - Alland, Alexander (2002), Race in Mind: Race, IQ, and Other Racisms, Palgrave Macmillan, pp. 168, ISBN 031223838X.
  - Cronshaw, Steven F., Hamilton, Leah K., Onyura, Betty R., & Winston, Andrew S. (2006). “Case for Non-Biased Intelligence Testing Against Black Africans Has Not Been Made: A Comment on International Journal of Selection and Assessment”. Vol. 14, No. 3, pp. 278–287 & 381–384.
  - Knudson P. (1991), A Mirror to Nature: Reflections on Science, Scientists, and Society; Rushton on Race, Stoddart Publishing (ISBN 0773724672) pp176
  - "Academic Racists' Work Inching Toward Legitimacy" http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2005/winter/into-the-mainstream
  - William H. Tucker (2003) The Leading Academic Racists of the Twentieth Century; The Journal of Blacks in Higher Education 39, 90-95
  - The Nazi Connection: eugenics, American racism, and German national socialism By Stefan Kühl
  - Tucker, W. H. (2002). The Funding of Scientific Racism, Champaign, IL: University of Illinois Press.
  - “The Cultural Malleability of Intelligence and Its Impact on the Racial/Ethnic" Hierarchy”http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/Suzuki-Aronson.pdf
  - "On the similarities of American blacks and whites: A reply to J.P. Rushton" http://web.archive.org/web/20041213121817/http://www.mugu.com/cgi-bin/Upstream/People/Rushton/rushton-black-reply.html

  Nogle af kilderne kan ses på nettet, andre er fysiske publikationer.

  SvarSlet
 3. Hej Mikael.
  Uden på nogen måde at tage stilling til Daniel Carlsens radikale holdninger, vil jeg dog mene at du verificerer hans udsagn om, at racedebatten er tabuiseret. Du skriver, at Rushton - som jeg i øvrigt ikke kender - er højt respekteret for mange undersøgelser, men nævner i samme sætning at lige netop hans undersøgelse om raceforskelle bliver forkastet af det etablerede samfund(forskere, journalister og organisationer), som racistisk propaganda...

  SvarSlet
 4. Enig med Peter...

  Men hvis Daniel Carlsen skal gå videnskabeligt til værks, burde han se på selvsamme The Bell Curve, hvor europæiske jøder rangerer højere end det almindelige hvide menneske.

  Vil Daniel Carlsen herefter drage konklusionen, at jødiske indvandring vil gavne Europa? Ifølge din ovenstående argumentation - Ja. Men i virkeligheden - Næppe.

  Dette viser jo netop, at DCs holdning er påvirket af følelser og ikke af den logiske sans, som han prøver påvise.

  Jeg er helt enig i, at åbenhed og diskussion er vejen frem og ikke forbud mod racistiske holdninger.

  SvarSlet
 5. Jämföra sig själv med Galileo Galilei, skrattretande.

  SvarSlet
 6. Daniel, det er skræmmende, at du som dansker, som netop har aftjente din frivillige værnepligt i Den Kongelige Livgarde, kan ytre dig så fremmedfjendsk.

  SvarSlet